Stoomzuivelfabriek Luctor Et Emergo

Vlnr staande voor de boterfabriek: Jan Gerrits, bedrijfsleider; Hermannus Spelbrink, 21 jaar; Johannes Spelbrink, 31 jaar; Antonius Spelbrink, 28 jaar; Joost Spelbrink, 19 jaar; Schooljuffrouw Chris, in vrije tijd boekhoudster bij Spelbrink; Opa Nicolaas Spelbrink, 68 jaar; paard Lenie met onbekende man.

In Muntendam heeft op de hoek Het Loeg – Nieuweweg gedurende de periode van 1898 tot 1910 een zuivelfabriek gestaan.  Deze was opgericht door de gebr. Spelbrink.

Het op de bijgevoegde bijlagen getoonde gebouwtje* stond op de plaats waar nu het verenigsgebouw staat van de Nederlands Hervormde Kerk en werd afgebroken na 1910.

De boter- en melkfabriek was de eerste stoomzuivelfabriek van het Noorden.

In oktober 1901 schrijft de Nieuwe Veendammer Courant dat vanwege de hoge stroprijzen, de flinke aardappelopbrengst en de aanhoudende droogte, zodat de weiden verdord zijn,  de landbouwers alhier gedeeltelijk hunne koeien verkopen, zodat de melkaanvoer aan de zuivelfabriek “Luctor et Emergo” zo gering is, dat de fabriek voorlopig is gesloten. Antonius Spelbrink spreekt zijn verbazing en verontwaardiging hierover uit via een ingezonden brief in de Nieuwe Veendammer Courant, de boterfabriek is niet gesloten en zal voorlopig ook niet sluiten.

Toen in plm. 1905 de kunstmest kwam, schaften veel boeren de koeien af en kwam er niet voldoende melk meer naar de fabriek, die daarom moest sluiten. De afbraak van zuivelfabriek “Luctor Et Emergo” was in 1915. J. Schenkel uit Muntendam kocht het voor f 200,-.

proces verbaal van 27-3-1898 oprichting van een zuivelfabriek in Muntendam

Reacties zijn gesloten.