School A, Bovenwegschool Muntendam

School A – Bovenweg.

School A

beter bekend als de Bovenwegschool, gebouwd in 1882, was een van de allergrootste van het noorden en was ooit 14-klassig. Meester Closse werd nadat hij in 1890 zijn 50-jarig jubileum had gevierd, opgevolgd door H. Niemeijer van Wildervanksterdallen. Van 1929 tot 1937 was J. Jager de hoofdmeester van School A. In 1931 werd op grootse wijze het 50-jarig bestaan van de school gevierd. Achteraf bleken de Muntendammers iets te voortvarend met dit feest. Vanaf 1882 was dit natuurlijk nog maar het 49e jaar. In 1937 werd meester Jager opgevolgd door meester Slim die jarenlang op prima wijze de jeugd heeft begeleid.  In 1934 werd de aan de Openbare Lagere School verbonden bewaarschool verbouwd tot gymnastieklokaal. De school werd tijdens de Tweede Wereld oorlog twee maal gevorderd door de Duitsers en bij de bevrijding  werd de school gebruikt voor de internering van “verkeerden”. De klassen werden toen verdeeld over de café’s in Muntendam. In de oorlog werd ook een begin gemaakt met het Voortgezet Lager Onderwijs (VGLO). Meester Bron zwaaide hier de scepter samen met meester Perdok. Meester Perdok verliet in 1946 Muntendam maar kwam in 1960 terug als opvolger van de pensioengerechtigde meester Slim.

School A vierde in 1957 het 75-jarig bestaan. De schuur van boer Mulder (Tussenklappen) was tot feestzaal ingericht, helaas gooide  onweer roet in het eten want halverwege de avond verdwenen de feestgangers om hun bezittingen te beschermen. Het jubileum werd nog op het nippertje gevierd, want de school stond op het punt afgekeurd te worden. In 1962 werd een nieuwe school op de vroegere “Polder” gebouwd. Op 7 januari 1963 werd de nieuwe Europaschool feestelijk geopend. School A aan de Bovenweg werd in 1970 afgebroken.

De Bewaarschool

De bewaarschool was in 1882 in Het Loeg, achterin de woning van het hoofd van de Lagere School, gevestigd. Het bestaan van deze school was uniek, want in ons land kwamen bewaarscholen toen nog haast niet voor. Dat Muntendam één van de eersten was, is niet verwonderlijk. In het dorp woonden vele families, die overdag uit venten gingen. De kinderen zouden anders dus aan hun lot zijn overgelaten, maar gelukkig was er de bewaarschool. Voordat de kinderen naar de bewaarschool gingen, moesten ze worden ingeënt tegen de pokken. Dit was een eis. Later was de bewaarschool gevestigd in School A aan de Bovenweg.

Onderwijzend personeel School A – vermoedelijk rond 1957
vlnr. meester Blaauw, juf Kramer, juf Olthof?, meester Slim, juf Mulder,
meester Tronchet, juf Slim, meester Westerhof.

Bewaarschool School A – waarschijnlijk circa 1895
Vooraan met witte kraagjes en sjaal Evert en naast hem Elias Germs. De rest van de kinderen
onbekend

 

1960-1961 Juf van Duinen

Bovenste rij: Frans Venema; Eppie Scholtens?; Jan Abee?; Eppie Bosscher?; juf Van Duinen; Anneke Aalders; Jan de Vries; Ebel vd Baan

2e rij: Neeltje Bakker; Derk Bisschop, Lineke Abee; Lammie Doddema, Jacob Abee, Albert Slor, Laurie Bolhuis

3e rij: Ties Beerta, Geert de Wit; Geert Jan vd Veen; Gerard vd Werf; Corry Seip; Truida Weij(er); ??; Chris Seip; Harm Westerhof; Aletta Snijders; Tineke de Vries; Ties vd Veen

Reacties zijn gesloten.