School met den Bijbel Muntendam

School met den Bijbel MuntendamOnder leiding van de heer J. Jager, evangelist in Muntendam, werd een stichting Christelijke School Muntendam opgericht. De stichting werd op 29 maart 1921 Koninklijk goedgekeurd.

In 1922 werd de school met den Bijbel officieel in gebruik genomen met als hoofd der school de heer K. Meijer, mejuffrouw N. Fokkens uit Muntendam kreeg een vaste aanstelling als onderwijzeres en mevrouw Bosgraaf-Bulthuis uit Veendam kreeg een tijdelijke aanstelling. De school bestond uit drie klassen met honderdtien leerlingen.

Het aantal leerlingen steeg gestaag naar honderddertig in 1926 en een 1931 werd de school uitgebreid met een vierde klaslokaal in gebruik genomen.

Tweede Wereldoorlog

Tijdens de tweede wereldoorlog moest de school tot drie maal toe volledig ontruimd worden voor het inkwartieren van Duitse soldaten. Banken en lesmaterialen werden dan op wagens geladen en kregen de leerlingen les in het kantoor van de firma Kroeze aan de Nieuweweg, in hotel de Munte of het verenigingsgebouw.

Wanneer de kinderen in het kantoor van de firma Kroeze wat al te stil en geconcentreerd aan het werk waren moest de onderwijzer met zijn stok op de grond stampen om het gefluister van de ondergedoken joodse echtpaar Eckstein te overstemmen.

School met den Bijbel Muntendam 1922

Een van de allereerste foto’s van de School met den Bijbel circa 1922
Bovenste rij vlnr; K. de Vries; H. Rubingh, F. Prins, A. Jager; G. Jager; G. Ploeger; meester Meijer
Tweede rij: juf Fokkens; J. Schipper; E. Schipper; A. Prins; K. Molema; E. Jager; E. Kruizinga; F. Ploeger
Derde rij: juf Veerbeek; D. Norder; S. Norder; H. Prins; P. Molema; J. Loorbach; G. Meuken; Fr. Jager; R. Prins; Kl. Prins
vierde rij: H. Norder; ? Panjer; Fr. Lahpor; G. Loorbach; B.Keizer; M. Moesker; H. Jager
Vijfde rij: G. van Oost; F.H. van Oost; R. Rubingh; A. Rubingh; B.Lukje; J. Keizer; M.Kroeze; A. Kiewiet; P. Muurman

Reacties zijn gesloten.