Jakob Schrijver (1877) woonde aan de Kerkstraat 77 in Muntendam.

Jakob Schrijver (1877-1942)

Jakob Schrijver wordt op 14 november 1877 in Muntendam geboren. Hij is de zoon van koopman Simon Schrijver en Karolina Levitus. Op 21 mei 1901 trouwt Jakob met de Muntendamse Jantje Prins, waarmee hij negen kinderen krijgt.

Jakob was slager van beroep. Drie van zijn dochters woonden in de stad Groningen. Op marktdag ging hij graag per fiets naar de stad en voor zover dat mogelijk was nam hij etenswaren mee voor zijn kinderen. Ondanks waarschuwingen van mensen uit zijn omgeving van op hande zijnde razzia’s gaat Jakob rond 15 mei 1942 toch op de fiets naar Groningen. Onderweg krijgt hij gezelschap van een onbekende wat niet ongewoon was. Via Westerbroek en Waterhuizen naderden ze de Gideon. Ze werden een beetje ongerust en dachten in de verte een overvalwagen waar te nemen. Teruggaan zou verdacht zijn, dus fietsten ze door in hoop dat het mee zou vallen en het geen overvalwagen zou zijn, maar helaas. Jakob werd toch gearresteerd. Familieleden hebben getracht hem vrij te pleiten maar zonder succes. Ze vroegen of ze zijn bezittingen mochten meenemen, ze kregen ze zijn fiets, horloge en gouden ring terug. Ze hebben Jakob niet meer gesproken na zijn arrestatie.

Op 16 juli 1942 gaat Jakob op transport naar Amersfoort/Westerbork. Dit transport heeft slechts als tussenstop gediend. Jakob heeft dus enige tijd in Amersfoort gevangen gezeten. Aangekomen in Westerbork werden er nog gevangenen toegevoegd aan de trein vanuit Amersfoort en is verder rechtstreeks doorgegaan naar Auschwitz en komt daar aan op 20-07-1942. Daar wordt Jakob ingeschreven onder nummer 48397. Jakob is omgebracht op woensdag 30 september 1942 in Auschwitz.

Zijn jongste dochter Jacoba was getrouwd met een joodse musicus en verhuisde naar Groningen waar het gehele gezin Wertheim-Schrijver is weggevoerd naar Auschwitz of een kamp in de buurt van Auschwitz.

Onder de blauwe pijl Kerkstraat 77, de woning van Jakob Schrijver
Struikelsteen Jakob Schrijver
Struikelsteen Jakob Schrijver

Het gezin van Jakob Schrijver

Jakob Schrijver, geb. Muntendam 14 nov. 1877,1 Koopman, Slager, † Auschwitz, Polen 30 sept. 1942, zoon van Simon Schrijver en Karolina Levitus,

tr. Nieuwe Pekela 21 mei 1901 Jantje Prins, geb. Muntendam 4 mei 1881, dienstmeid, † 22 jan. 1975, begr. De Venne, Muntendam, dr. van Frederik en Johanna Schut.
Uit dit huwelijk:
1. Karolina Schrijver, geb. Muntendam 24 febr. 1902, † 10 juli 1982, begr. Muntendam, de Venne, tr. M. Zwerver.
2. Johanna Schrijver, geb. Muntendam 4 juli 1903, † 7 dec. 1992, begr. Veendam, Buitenwoelhof, tr. 1e Muntendam 5 juni 19243 Hendrik Bardewee, geb. Muntendam 6 sept. 1903, rijwielhersteller, † Muntendam 27 maart 1925, begr. De Venne, Muntendam, zn. van Harmannus Johannes en Barbara Veldman; tr. 2e Veendam 19 aug. 1933 Berend Zeeman, geb. Veendam 3 sept. 1895, bode pluimveevereniging, † 22 febr. 1982, begr. Veendam, Buitenwoelhof.
3. Simon Schrijver, geb. Muntendam 29 maart 1905, Slager, tr. Veendam 10 nov. 1934 Derkina Nieland, geb. Veendam omstr. 1901, dr. van Hendrik Nieland en Orselina de Vries.
4. Frederika Schrijver, geb. Muntendam 15 jan. 1907, tr. Muntendam 5 nov. 1931 Ties Smid, geb. Groningen 31 aug. 1908, † Groningen 8 okt. 1978.
5. Machiel Schrijver, geb. Muntendam 17 aug. 1908.
6. Frederik Schrijver, geb. Muntendam 3 dec. 1910.
7. Jacoba Schrijver, geb. Muntendam 3 april 1915, † Omgeving Oswiecim (Polen) 12 febr. 1943,5 tr. Muntendam 14 sept. 19366 Martin Salomon Wertheim, geb. Rotterdam 2 sept. 1906, musicus, † Midden Europa 21 jan. 1945

Zie ook:

Oorlogsgraven Stichting

Joods Monument Jakob Schrijver