Jacob Schrijver 1914-1942

Jacob wordt op 21 oktober 1914 in Muntendam geboren. Hij is de zoon van Michiel Schrijver en Efina Stoppelman. Jacob had nog een zus Jetta Rebekka en een broer Lazarus.

vv Muntendam

Jacob kan moeilijk aan werk komen, maar besteedt zijn tijd nuttig als secretaris van voetbalvereniging Muntendam, de club waar hij ook speler is. In 1937 wordt hij met het derde team kampioen.

Van 1932 tot 1942 blijft Jacob zijn taken als secretaris uitvoeren. Hij wordt zelfs afgevaardigde van de Bondsvergadering van de KNVB. In 1942 wordt hij vanwege de anti-Joodse wetten gedwongen om op te stappen.

Oproep

In augustus 1942 komt de oproep dat hij zich woensdag 19 augustus 1942 in het “Judenlager Overbroek” gemeente Echteld moet melden. Kamp Overbroek was een werkkamp voor Joodse dwangarbeiders die moesten helpen bij het slopen van een deel van de verlengde Grebbelinie.

Ooggetuige

Een ooggetuige (Harm Venema) uit Veendam die onderweg was naar school en zag het volgende:

“Het was even na achten op deze morgen toen ik op weg naar school, ineens naast mij Ploegsma uit Muntendam zag lopen, die behalve gemeentebode ook veldwachter was. Ploegsma was niet in uniform maar in alledaagse kleren. Hij liep naast zijn fiets en achter op de bagagedrager hield hij een koffer vast. Naast hem liep een man met een Jodenster op zijn jas. Het was de in Muntendam zeer bekende Joodse voetballer Jacob Schrijver (geboren 21 okt. 1914). Beiden, die elkaar natuurlijk zeer goed kenden, spraken de hele tijd met elkaar. Het was net alsof een vader zijn zoon voor een reis wegbracht, alles was heel gemoedelijk”

Pas ver na de oorlog werd Harm Venema er zich van bewust, dat hij een der laatsten is geweest die Jacob Schrijver toen nog levend heeft gezien.

Veldwachter Bartele Ploegsma brengt Jacob dus naar de trein in Veendam. Dat Jacob niet naar het station Muntendam-Meeden of naar Zuidbroek is gebracht is waarschijnlijk door de burgemeesters onderling geregeld..

Westerbork-Auschwitz

De trein vanuit Veendam vertrekt echter niet naar kamp Overbroek maar naar Westerbork. Na slechts 5 dagen in Westerbork te zijn geweest wordt Jacob op 24 augustus 1942, samen met nog 518 personen, op transport gezet naar vernietigingskamp Auschwitz. Volgens de officiële overlijdensakte is Jacob omgebracht op woensdag 30 september 1942 in Auschwitz

Sterbebücher van Auschwitz

Volgens de Sterbebücher van Auschwitz is Jacob overleden op 1 september 1942. Hij zou zijn overleden aan “Herz- und kreislaufschwache”. De doodsoorzaken in overlijdensakten van Auschwitz zijn vaak gefingeerd. En ook met de data werd vaak geschoven. Alleen personen die officieel als bewoners van het kamp stonden ingeschreven, bijvoorbeeld als (dwang)arbeider, kregen uiteindelijk zo’n overlijdensakte. Voor diegenen die direct na aankomst zijn omgebracht was een inschrijving niet van toepassing.

Bronnen afbeeldingen

Arolsen Archive > transportkaart
Arolsen Archive > Transportlijst
Arolsen Archive > Sterbebucher Auschwitz
Stolperstenen

Reacties zijn gesloten.