Dominee Jan Hekhuis

Veel betekend voor Muntendam:  Ds Jan Hekhuis

Uit: De Kouvreter 2016/03

Ds. Jan Hekhuis en Maria Alexandrine de Hart

Één van de vele mensen die in de geschiedenis van Muntendam een bijdrage hebben geleverd  aan het welzijn van ons dorp was Ds Jan Hekhuis.

Het was in het jaar 1921 dat ds J.Hekhuis een beroep naar de Baptistengemeente te Muntendam aannam en zijn werk in deze gemeente begon. Een werk dat, zoals later zou blijken, grote gevolgen zou hebben, niet alleen voor de Baptisten gemeente maar ook voor het dorp Muntendam.

Ds Hekhuis was een eenvoudige, niet met moeilijke taal sprekende voorganger. Hij had veel kennis van zaken en ging het debat met andere predikanten van allerlei kerken over de grondbeginselen van het Baptisme niet uit de weg. Ook met anarchisten en andere vrijdenkers ging hij in debat.

Ds Hekhuis stond dicht bij de mensen en maakte daardoor een betrouwbare indruk bij de inwoners van Muntendam. Met grote toewijding en ijver ging ds Hekhuis in Muntendam aan de slag. Hij evangeliseerde waar hij maar kon. Om het openluchtwerk wat meer inhoud te geven was hij één van de initiatiefnemers tot het oprichten van fanfarekorps Elad. Omdat de geldelijke middelen voor het aanschaffen van de benodigde instrumenten niet toereikend waren, betaalde hij uit eigen zak 13 blaasinstrumenten, welke hij voor 40 gulden op de kop had getikt. De openluchtsamenkomsten met zangkoor en met Elad zullen vooral de ouderen onder ons zich nog wel heugen. Ds Hekhuis vond medestanders toen hij met het voorstel kwam  om in buurgemeente Meeden ook zijn evangelisatie werk te gaan doen. Er werd een houten gebouwtje aangeschaft welke werd geplaatst op een erf te Veensloot. In dit houten kerkje predikte hij in de winter elke week en konden de kinderen naar de zondagschool. Bij de kinderen was hij de dominee die altijd pepermuntjes uitdeelde.

Hebben we het over ds Hekhuis dan hebben we het gelijk ook over de man van de drankbestrijding. Hij had al spoedig in de gaten dat er door drankmisbruik veel ellende in Muntendam was ontstaan en dat het nog steeds voortduurde. Hij vond dit een heel gevaarlijke zaak voor het leven en welzijn in deze gemeente. Drankbestrijding door geheel onthouding was volgens hem een noodzaak. Door zijn werk voor de drankbestrijding werd ds Hekhuis wijd en zijd bekend. Menig alcoholist kon de gevangenis ontlopen als hij bereid was zich onder toezicht van ds Hekhuis te stellen. Onder zijn hoede trachtte hij hun het geloof bij te brengen en van de drank af te helpen.

In 1935 verliet ds Hekhuis Muntendam maar keerde in 1946 terug naar onze gemeente. Tot aan zijn pensioen in 1954 werkte hij hier weer als was hij nooit weggeweest.

Deze ”apostel der liefde” werd na zijn dood terecht door de gemeente Muntendam geëerd door een straat naar hem te vernoemen.

Levensloop ds Jan Hekhuis:

Geboren 26-04-1888 te Vriezenveen, als oudste zoon van Hendrik Adolf Hekhuis en Aaltjen Folbert. Het gezin van Hendrik Adolf Hekhuis en Aaltjen Folbert bestond uit 3 jongens en 4 meisjes.

In 1912 vertrok hij voor een 4-jarige studie theologie naar de Baptisten Seminarium in Hamburg (Duitsland).

Hij huwde 31-05-1917 in Odoorn met de predikantendochter Maria Alexandrine de Hart (geb. 01-01-1884 te Hengelo)

1916: 2e Exloërmond
1919:  werd hij beroepen in Haulerwijk.
1921:  Muntendam.
1935:  Emmererfscheidenveen.
1936:  Delfzijl.
1942:  Hoogezand
1946:  Muntendam
1950: Koninklijke onderscheiding ontvangen, ere-medaille in goud verbonden aan de orde van Oranje Nassau
01-05-1954: met emiraat
In 1955 werkte hij nog een korte tijd als hulp predikant in Valthermond.

grafsteen begraafplaats Valthermond

19-11-1955 overleed Jan Hekhuis in het Baptisten Diaconessenhuis Tabita in Den Haag.
22-11-1955 werd hij begraven op het kerkhof in Valthermond.

Zijn vrouw Maria Alexandrine de Hart overleed 26-12-1959 te Emmen.

 

 

 

 

Ds. Hekhuis en vrouw. Bron: Beeldbank Groningen (Streekhistorisch Centrum Stadskanaal)

kerk Baptistengemeente, Muntendam circa 1910

Reacties zijn gesloten.