Burgemeesters van Muntendam

college B&W 1982 gemeente Muntendam

college B&W 1982

Een lijst van alle burgemeesters van Muntendam vanaf 1811 tot aan de herindeling op 1 januari 1990

Ze zijn zo rood als de zon in de avond
Ze zijn zo rood als de kleur van hun bloed
En hun dorp is het roodste op aarde”

De eerste drie zinnen van het Muntendammer Lied.

Ook de burgemeesters waren van oudsher PvdA-politici. Haijo Apotheker, de eerste burgemeester met een andere politieke kleur, werd in de eerste instantie dan ook niet met open armen ontvangen. De Muntendammers hebben hun mening moeten herzien. Hieronder een lijst van alle burgemeesters van de gemeente Muntendam vanaf 1811 tot heden. Na de gemeentelijke herindeling worden de vier dorpen Muntendam, Meeden, Noordbroek en Zuidbroek samengevoegd tot één gemeente, de gemeente Oosterbroek met als burgemeester Ger Hut (van Meeden). Vanaf 1 februari 1991 gaat de nieuwe gemeente verder onder de naam Menterwolde.


Roelf Jans Giezen

Maire van 12-12-1811 tot 1819, schout vanaf 1819 tot 1825, vanaf ca 26 augustus 1825 burgemeester.
Roelf Jans Giezen geb. 27-5-1770 te Veendam, ovl. 15-5-1844 te Muntendam, getrouwd Aaltje Douwes Burema. Uit dit huwelijk 8 kinderen. kocht in 1825 met zijn broer Tjark Jans van J. Folkersma een houtzaagmolen met twee huizen te Muntendam – later Giezen’s molen aan het Meedenerdiep.


Otto Jans Buitenhof

Burgemeester van augustus 1844 tot 1 januari 1850
Otto Jans Buitenhof geboren op 27-11-1777 in Muntendam?, zoon van Jan Meertens en Grietje Folkerts. Otto is overleden op 22-12-1851 in Muntendam, 74 jaar oud. Hij is begraven op de begraafplaats De Venne, Muntendam. Otto trouwde met Hemke Berends Vroom. Hemke is geboren omstreeks 1779 in Sappemeer. Hemke is overleden op 21-08-1873 in Oude Pekela, ongeveer 94 jaar oud. Het huwelijk bleef kinderloos.


Gerhard Nauta

Burgemeester van 11 februari 1850 tot 31 december 1862

mr. Gerhard Nauta (advocaat, burgemeester/secretaris Meeden en Muntendam) geb. 19-7-1821 te Groningen ovl 09-04-1900 te Veendam, getrouwd op 27-6-1850 te Wildervank met vrouwe Aaltje Muntinghe, 7 kinderen. lid Provinciale Staten, bestuurslid vereniging “Industriaie Sacrum” te Veendam, lid van de Algemene Synode van de Ned.Hervormde Kerk


 Kornelis Venema

Burgemeester van 2 maart 1863 tot 12 februari 1905
Kornelis Venema is geboren op 22-9-1824 te Veendam, overleden aldaar 9-2-1911, getrouwd op 26 november 1862 te Veendam met Alberdina Hazewinkel. Uit dit huwelijk 10 kinderen waaronder 1 levenloos geboren.

Opgeleid in de gemeente-secretarie, bekleedde hij eerst de functie van ontvanger der gemeente Veendam vanaf 1847. Op 12 februari 1863 wordt hij benoemd als burgemeester van de gemeente Muntendam en Meeden. In april 1866 benoemde de Raad van Meeden hem tot secretaris en op 12 april 1875 volgde de Raad van Muntendam hetzelfde voorbeeld. De heer Venema is ook sedert 26 mei 1880 lid der Provinciale Staten voor het district Oude Pekela. Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Zijn zoon Hieronimus Kornelis Venema was:

  • 1905-1923 burgemeester van Meeden
  • 1923-1932 Burgemeester van Nieuwe Pekela
  • 1932-1942 Burgemeester van Scheemda

 Roelf Eijes Torringa

Burgemeester van 1 april 1905 tot 29 april 1942
Roelf Eijes Torringa werd op 27-5-1877 te Zuurdijk in de gemeente Leens geboren en is overleden op 10 februari 1960. Hij werkte eerst enige tijd als volontair op de gemeentesecretarie in Leens en ging later naar Oosterwolde, Middelburg en Zwolle. In 1905 werd hij burgemeester-secretaris van Muntendam in 1918 benoemd tot burgemeester. Tijdens zijn 37-jarig burgemeesterschap werd het Armen- en Werkhuis gebouwd en het gemeentehuis verbouwd. Het wegennet werd aanzienlijk verbeterd. In 1942, toen de heer Torringa de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt, nam hij afscheid. Hij is in de stad Groningen gaan wonen. In het openbare leven heeft hij talrijke functies bekleed. Roelf Eijes Torringa is op 30 mei 1906 te Warffum getrouwd met Janneke Clasina Sijpkens (*12-4-1878 Warffum, †28-12-1929 te Muntendam, uit dit huwelijk 4 kinderen).


NSB-burgemeesters

Willem Pot (zuiveringsbesluit)
Detmer ten Have waarnemend (ontslagen)
J.H. Heikens waarnemend (zuiveringsbesluit)


Jan Stoffer Gruben (waarnemend)

Waarnemend burgemeester van 19 april 1945 tot 16 april 1946
J.(Jan)S (Stoffer). Gruben wnd, geboren Muntendam 9-4-1902 ovl, 25-6-1966 Groningen getrouwd Harmanna Jager.
Jan Stoffer Gruben was van 1946 t/m 1948 raadslid der gemeente Muntendam. Hij was wan 13-4-1945 t/m 16-4-1946 waarnemend burgemeester van Muntendam, Commandant O.D. in de bezettingstijd. Drager van het gouden Ere-medaille, Orde van Oranje-Nassau. 1)

1) boek Genealogie familie Gruben (1986)


Gerrit Groenendaal

Burgemeester van 16 april 1946 tot 15 april 1958
G. (Gerrit) Groenendaal (PvdA) is geboren op 18-8-1907 te Assen getrouwd 1937 Adriana Johanna Schortinghuis.

Werkte van 1932 tot nov. 1937 op diverse gemeentelijke secretarieën (Beilen, Gasselte en Baflo); van 1937 tot nov. 1941 aan de Nutsspaarbank en aan de afdeling Hypotheken der Friesch-Groningsche Hypotheekbank. Van 1945 plaatsvervangend hoofd van de afdeling Akkerbouw van het Bureau van de Prov. Voedselcommissaris. In april 1945 aangewezen als waarnemend Burgemeester van Oldekerk. 1)

Opgestapt als burgemeester van Muntendam na conflict inzake de kwestie rond een ambtswoning waar hij eigenmachtig zou zijn opgetreden door opdracht te geven tot het maken van een plan voor deze woning. Op 16 augustus 1961 werd Groenendaal benoemd als burgemeester van Kuinre en Bankenheim.

Zijn vrouw Adriana Johanna Schortinghuis, geb. 1910 te Groningen was Prov. Pres. Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen in 1952. Zij was van 1930-1937 onderwijzeres in de gemeente Oldehove. 2)

1) Groninger Encyclopedie 1954 K. Ter Laan
2) Gemeentearchief Muntendam


 Albert Holtjer loco

Loco-burgemeester van 16 april 1958 tot 26 augustus 1958

Albert Holtjer (loco)(Muntendam, 29-1-1901, overleden aldaar op 7-7-1977), getrouwd in 1925 met Grietje Atzema Wethouder van 1944-1966.


Freerk Tjaberings

burgemeester van 27 augustus 1958 tot 1 januari 1966

Freerk Tjaberings (Andijk, 13 februari 1919 – 5 februari 2001) was een Nederlandse burgemeester. Hij was lid van de PvdA. Tjaberings was een zoon van de burgemeester Frederik Tjaberings en Lammegien de Boer. Na zijn gymnasiumopleiding in Groningen werd hij gemeenteambtenaar en werkte op de gemeentesecretarieën van Hoogkerk, Staphorst, Ruurlo, Wymbritseradeel en Warnsveld. In Hoogkerk en Wymbritseradeel was zijn vader er gelijktijdig burgemeester. In 1950 werd hij gemeentesecretaris van Baarderadeel. Hij werd in augustus 1958 benoemd tot burgemeester van Muntendam. In 1966 werd hij burgemeester van Krommenie en in 1971 van Hoorn. Tjaberings trouwde op 14 april 1944 met Klazien Bronsdijk. Hij overleed in februari 2001 op 81-jarige leeftijd. Tjaberings was Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Bron: Wikipedia


Jacobus Goedhardus (Koos) Borgesius wnd

burgemeester voor enkele dagen van 1 juni 1966 tot 15 juni 1966

Jacobus Goedhardus (Koos) Borgesius (9 februari 1919 – 6 november 1992) was een Nederlandse burgemeester. 1) Borgesius was een zoon van Jan Wolter Borgesius en Hendrika Elziena Smidt. Hij werd in 1967 benoemd tot burgemeester van de gemeente Rolde. Zijn gelijknamige grootvader Jacobus Goedhardus Borgesius was burgemeester van de gemeente Odoorn. Borgesius schreef na zijn pensionering de Geschiedenis van Rolde in opdracht van het gemeentebestuur van Rolde. Het boek verscheen in 1993, het jaar na zijn overlijden.[1] Ook illustreerde hij een bundel verhalen van zijn vader Jan Wolter Borgesius (1883-1969) met aquarellen.[2]1)

09-1956 t/m 12-1967 Burgemeester van Meeden
12-1967 t/m 00-1979 Burgemeester van Rolde

1) Bron: Wikipedia
2) Bron foto: www.drentsarchief.nl


Willem Gerard (Wim) Verkruisen

Burgemeester van 16 juni 1966 tot 1 januari 1974, bleef tot er een nieuwe opvolger was gevonden waarnemend burgemeester tot 13 juli 1974

Willem Gerard (Wim) Verkruisen (*5-10-1927 – †19-3-2009 te Rotterdam), PvdA. Willem Gerard is opgegroeid in Amsterdam, hij studeerde rechten en was oud wethouder Ouderkerk. Voor hij burgemeester van Muntendam werd was hij wetenschappelijk medewerker dr. Wiardi Beckman Stichting. In 1974 werd hij benoemd als hoogleraar gewoon Staats- en bestuursrecht aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam.


mr. D.G. (Dirk Gerrit) van den Noort

Burgemeester van 1 augustus 1974 tot 31 december 1979

Dirk Gerrit van den Noort (Kampen 21-1-1944, Velsen 23-6-1989), PvdA-politicus, gehuwd met Virginie Emerentienne Jacqueline Mink uit Arnhem, docente psychiologie st.opleiding sociale arbeid Haarlem, 2 dochters. Hij studeerde rechten aan de VU te Amsterdam en was sinds 1970 werkzaam bij de directie Binnenlands Bestuur van het ministerie van Binnenlandse Zaken. D.G. van den Noort werd op 1 augustus 1974 benoemd tot burgemeester van Muntendam, ook was hij van 8 juni 1978 tot 16 april 1979 wnd-burgemeester van Oude Pekela. In 1980 werd hij burgemeester van Meppel en op 1 mei 1987 tot aan zijn overlijden burgemeester van Velsen. Van 1975 tot aan zijn vertrek naar Meppel was hij voorzitter van de Streekraad Oost-Groningen


Arend Oeseburg (loco)

burgemeester (wnd) van 1 januari 1980 tot 1 oktober 1980

Arend Oeseburg, (*Hoogezand, 25-1-1928), PvdA, getrouwd met Geertje Hooijer in 1951. Wethouder van 1970-1982


drs.Harm Haijo Apotheker

Burgemeester van 1 oktober 1980 tot 1988

Harm Haijo Apotheker (Loppersum, 5 juni 1950) is een Nederlandse politicus voor D66. Apotheker is een Groningse socioloog die als wethouder van Loppersum en daarna als burgemeester van Muntendam, Veendam en Leeuwarden waardering oogstte, hoewel hij zowel in eerstgenoemde als in laatstgenoemde (‘rode’) gemeenten aanvankelijk niet welkom was. Destijds was hij ook een aantal jaren lid van de Provinciale Staten van de provincie Groningen. Hij liep als minister van Landbouw in het tweede kabinet-Kok vast in de Haagse politiek. Hij stapte na tien maanden op en werd daarna weer burgemeester. Eerst van Steenwijk, daarna van de fusiegemeente Steenwijkerland. Vanaf 15 februari 2010 was Apotheker waarnemend burgemeester van Sneek. Na een herindeling in 2011 werd Apotheker waarnemend-burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Bron: Wikipedia


H.J. (Hedde) Boerema wnd

wnd Burgemeester van 1988 tot 1990

H.J. (Hedde) Boerema wnd* PvdA (*Marum 26-11-1920 – Assen 24-2-2001), gehuwd met Elizabeth Medendorp, 3 dochters
*Na het vertrek van Haijo Apotheker werd besloten de vacature niet meer open te stellen inzake de op handen zijnde gemeentelijke herindeling.

Opleiding 1):
Gemeente-administratie I (1942) – Gemeentefinanciën (1947) – MO Staatsinrichting (1952) – Gemeente-administratie II (1957)
Ambtenaar ter secretarie Marum, Wildervank, Deventer en Heerenveen Gemeentesecretais van Appingedam (1956-1959)
gemeentesecretaris van Winschoten (1959-1966)
gemeentesecretaris van Assen (1966-1983) PvdA statenlid Drenthe (1980-1988) Gedeputeerde Drenthe (1986-1987)
partime docent Groninger Bestuursschool
waarnemend burgemeester van Muntendam (1988-1990)
secretaris van het herinneringscentrum Kamp Westerbork

1) Wie is wie in Nederland 1984-1988. Biografische encyclopedie voor Nederland.

Reacties zijn gesloten.