Scholen Muntendam

Scholen Muntendam

De Scholen in Muntendam, alle scholen van Muntendam voorzien van een aantal zeer oude Klassenfoto’s van School A en de bewaarschool in Muntendam.

Scholen Muntendam, het Onderwijs in Muntendam was in vroegere jaren niet zo goed voorzien, ondanks het aantal inwoners. Dit kwam door de nabijheid van Veendam, waar alle mogelijke onderwijsinrichtingen gevestigd waren. Muntendam telde alleen lagere scholen, nl. 3 openbare en 1 bijzondere Hervormde School.

School A

beter bekend als de Bovenwegschool, gebouwd in 1882, was een van de allergrootste van het noorden. In 1934 werd de aan de Openbare Lagere School verbonden bewaarschool verbouwd tot gymnastieklokaal. Door verbouwing van enkele klassen, 1943, werd het geven van voortgezet lager onderwijs mogelijk gemaakt. Het gebouw werd afgebroken in 1970.

De Bewaarschool

De bewaarschool was in 1882 in Het Loeg, achterin de woning van het hoofd van de Lagere School, gevestigd. Het bestaan van deze school was uniek, want in ons land kwamen bewaarscholen toen nog haast niet voor. Dat Muntendam één van de eersten was, is niet verwonderlijk. In het dorp woonden vele families, die overdag uit venten gingen. De kinderen zouden anders dus aan hun lot zijn overgelaten, maar gelukkig was er de bewaarschool. Voordat de kinderen naar de bewaarschool gingen, moesten ze worden ingeënt tegen de pokken. Dit was een eis. Later was de bewaarschool gevestigd in School A aan de Bovenweg.

Openbare Lagere School Tripscompagnie

Op 1 december 1861 werd de Lagere school te Tripscompagnie in gebruik genomen en herbouwd in 1883. De school sloot op 1 augustus 1983 bij gebrek aan leerlingen.

School met de Bijbel

De school werd in 1922 officieel geopend en er waren toen honderdtien leerlingen in drie klassen. Onder leiding van de heer R. Jager, evangelist te Muntendam, werd een Stichting Christelijke School Muntendam opgericht. Als hoofd van de school werd de heer K. Meijer uit Driesum aangesteld, mejuffrouw N. Fokkens uit Muntendam kreeg een vaste aanstelling als onderwijzeres.

Europaschool

In 1962 werd een nieuwe school in de vroegere  ‘Polder” gebouwd.. Op 7 januari 1963 werd de nieuwe Europaschool feestelijk geopend door burgemeester Tjaberings, nadat hem door Harry Wiechers de sleutel werd aangeboden.

Burgemeester Verkruisenschool

In 1974 was Muntendam zozeer gegroeid, dat er in de nieuwbouwwijk Ruitershorn plaats kwam voor nog een nieuwe school, nl. de Burgemeester Verkruisenschool.

Scholen Muntendam. een aantal foto’s

 

personeel-schoolA
Onderwijzend personeel School A – vermoedelijk rond 1957
vlnr. meester Blaauw, juf Kramer, juf Olthof?, meester Slim, juf Mulder,
meester Tronchet, juf Slim, meester Westerhof.

 

 bewaarschool-1895
Bewaarschool School A – waarschijnlijk circa 1895
Vooraan met witte kraagjes en sjaal Evert en naast hem Elias Germs. De rest van de kinderen
onbekend

 

 bewaarschool-1923
De bewaarschool in 1923.
Bovenste rij vlnr: juffrouw Wiechers; Herman Doddema, Gezienus de Vries; Berend de Vries; Berend Witting; Rienko Pronk; Grietje Akkerman, Pieter Snijders, Caterina Faber.
Middelste rij: Scholto ten Doornkaat, Pieter Westerhof, Berend Koning, Deddo Pot, Jurrie Naberman, Jan Blijham, Annie Blijham, Jantje Lamain,
Voorste rij: Jopie Spelbrink, Hemmo Hemmes, Jan Pieter Bos, Frits Bos, Lena Horlings, Jantje Holtjer, Harm Holtjer, Jan Romp en Jan de Jonge.

 

1927-schoolA-Muntendam
1927; de klas van meester Zuidema, tijdens een schoolreisje.
Achteraan: meester Zuidema, Juf Boerma,
bovenste rij: vlnr: M. Woldhuis, H. Venema; B. Schipper, J. Meuken, B. Bruining, G. Seip, D. Bosscher, A. Nieuwitter, J. Mulder, A. van der Veen, T. Schipper, A. Tielman, E. Wolda. Middelste rij: J. Boiten, B. Koning, J. Drenth, E. Por, J. Loots, B. Lukje, H. Woldhuis, A. Keizer, J. Holtjer, T. Nuijen, M. Duit;
voorste rij: T. Veldman, H. Pater, E. Loots, P. Molema, F. Gruben, D. Hut, K. Kremer, H. Hoving, G. Snijders, J. Mulder, N. Gruben, A. Johannes

 

1955; Bovenwegschool, School A

1955; Bovenwegschool, School A

School met de Bijbel, Muntendam

School met de Bijbel, Muntendam

europaschool_Muntendam

europaschool_Muntendam

Reacties zijn gesloten.