Jan Bakkerstraat

Jan Bakkerstraat in Muntendam.

wethouder Jan Bakker

wethouder Jan Bakker

De Jan Bakkerstraat in Muntendam is vernoemd naar wethouder Jan Bakker. Jan Bakker werd geboren op 19 augustus 1879 te Muntendam als derde kind van Heere Bakker en Annechien Snijders. Vader en moeder Bakker kregen in totaal 11 kinderen. Een kind werd twee jaar oud en een broer overleed met zijn gezin ( vrouw en 2 kinderen) in 1918 aan de Spaanse Griep. Jan Bakker trouwde op 19 december 1901 te Muntendam met Aaltje Bettenbroek, geboren op 3 mei 1882 te Meeden. Aaltje overleed op 2 november 1918. ( vermoedelijk Spaanse Griep ) Uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren.
Jan Bakker kwam op 26 oktober 1916 in de gemeenteraad bij een tussentijdse verkiezing als vertegenwoordiger van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij. In september 1919 werd Bakker gekozen tot wethouder. Dit zou hij blijven tot aan zijn overlijden, al met al ruim 22 jaar.
Toen Bakker in 1916 in de raad werd gekozen was er nog geen algemeen kiesrecht, zelfs nog geen algemeen mannenkiesrecht. Stemmen was voorbehouden aan mannelijke belastingbetalers en mannen die kenteken van maatschappelijke welstand ( b.v. het betalen van huur ) of geschiktheid ( kunnen lezen en schrijven ) hadden mochten meestemmen. Pas in 1919 komt het algemeen kiesrecht tot stand. Naast zijn raads- en wethouderschap was hij op velerlei maatschappelijk gebied actief.. Jan Bakker was actief als bestuurslid van het Groene Kruis, vanaf de oprichting in 1918 lid van het bestuur van de Muntendammer Woningstichting en bode van deze stichting. Lid van de Landbouwcommissie.Verder was hij bestuurslid en voorzitter van de B-steun commissie( crisiscomite) en lid van een commissie van toezicht op de uitvoering van de Woningwet in de gemeenten Muntendam en Noord en Zuidbroek.Lid van de commissie van Werkverschaffing, lid van de schattingscommissie, lid van de commissie van toezicht op het correspondentschap arbeidsbemiddeling. Vanaf 1927 was hij ook loco-burgemeester. Jan Bakker werd door burgemeester Torringa als volgt omschreven:

“Met Bakker heb ik 860 vergaderingen van Burgemeester en Wethouders gehouden. Gedurende al de jaren dat ik met hem heb samengewerkt, heb ik nimmer een onaangenaam woord van hem gehoord of met hem gehad In dit tijdvak is op velerlei gebied zo het een en ander geschied Ik wens hem dan ook hulde te brengen, voor hetgeen hij heeft gedaan in het belang van de gemeente Muntendam. Hoewel de heer Bakker en ik niet van gelijke gedachten waren, heb ik hem altijd gewaardeerd om zijn gezond en helder verstand. Juist ook door wrijving van gedachten, komt men tot vruchtbare resultaten.
Ik vermeen met recht te mogen verklaren, dat onze gemeente door het verlies van Jan Bakker, een harer goede burgers heeft zien heengaan. Als burgemeester dezer gemeente wil ik hem hier een woord van hartelijke dank brengen voor alles, wat hij in het belang van de gemeente heeft gedaan. Persoonlijk wens ik te verklaren, dat ik zo lang ik nog mag leven, hem niet zal vergeten en ik wil hier nog aan toe voegen, dat hij bij ons allen tot in lengte van dagen in onze herinnering zal blijven voortleven. “

uit de Kouvreter 2005 – nummer 4

 

Jan Bakkerstraat

zicht op de Jan Bakkerstraat

Jan Bakkerstraat

Jan Bakkerstraat

Reacties zijn gesloten.