Een vondeling in Muntendam

Een vondeling in Muntendam

In februari 1807 werd aan de Tussenklappen in Muntendam een kind gevonden van het mannelijk geslacht. Het gevonden kind werd op 15 februari 1807 gedoopt bij de Hervormde gemeente Zuidbroek-Muntendam. In die jaren had Muntendam nog geen kerkgebouw en ging men te kerke in Zuidbroek alwaar ook de dopen plaatsvonden. Het kind moest natuurlijk een naam hebben en werd genoemd naar de gemeente waarin hij werd gevonden. En zo ontstond een familie-tak Muntendam.

doopinschrijving vondeling Jan Muntendam

Van zijn afkomst is nimmer iets bekend geworden. Het verhaal deed de ronde dat een paar welgestelde dames meer dan gewone belangstelling toonden wanneer Jan in de kinderwagen buiten verscheen. Ook het gezin waar Jan opgroeide is tot op heden niet bekend. We mogen ervan uitgaan dat Jan groot werd gebracht in Zuidbroek.

Uit diverse stukken blijkt dat hij in Zuidbroek is ingeschreven. Voor Jan wordt door de hervormde gemeente een soort alimentatie betaald in geld en goederen uit de armenkas. De kerkgemeente wil hier wel vanaf en dit door de gemeente laten uitvoeren. Er volgt een briefwisseling, waarbij de Land Drost in het departement Groningen uiteindelijk beslist dat de kerkgemeente dit moet blijven doen.

Op 31 januari 1839 trouwde Jan in Zuidbroek met Mettje Edes Bos, een dochter van Edo Jurgens Bos en Jantje Kaspers Dieterman, geboren in Zuidbroek op 8 september 1810. Zij was eerder gehuwd met Jan Hindriks Brinkman, hij overleed in 1837. Bij het huwelijk van Jan werd als zijn beroep, scheepsjager vermeld.

Onze Jan Muntendam overleed op 22 maart 1873 te Sappemeer. Zijn vrouw Mettje Edes Bos overleed in Zuidbroek in 1871.

Via de mannelijke lijnen zijn er heden ten dage nog veel personen welke de achternaam “Muntendam” hebben. Niet alleen in onze provincie zijn ze te vinden maar ook op veel andere plaatsen in Nederland.

Met dank aan hun voorvader Jan Muntendam welke toevallig in onze gemeente te vondeling werd gelegd.

 

Parenteel van Jan Muntendam (niet volledig!)

I. Jan Muntendam, geb. Muntendam febr. 1807, ged. Zuidbroek en Muntendam 15 febr. 1807, † Sappemeer 22 maart 1873, tr. Zuidbroek 31 jan. 1839 Mettje Edes Bos, geb. Zuidbroek 8 sept. 1810, † ald. 26 juli 1871, wed. van Jan Hindriks Brinkman.
Uit dit huwelijk:
1. Berend Muntendam, geb. Zuidbroek 8 okt. 1839, Boerenknecht, † Zuidbroek 24 febr. 1902, tr. Zuidbroek 11 juli 1863 Jantje Bos, geb. Zuidbroek 12 april 1840, † Appingedam 31 jan. 1915, dr. van Doewe Harms en Roelfien Berends Bakker.
2. Edo Muntendam, geb. Zuidbroek 8 okt. 1839, Boerenknecht, † Zuidbroek 17 juni 1893, tr. Noordbroek 27 mei 1865 Willemtje Koning, geb. Noordbroek 31 jan. 1843, dienstmeid, † Noordbroek 19 febr. 1924.
3. Jantje, volgt IIa.
4. Nn Muntendam, levenloze zoon, geb. Zuidbroek 24 april 1843.
5. Hindrikje Muntendam, geb. Zuidbroek 17 febr. 1845, dienstmeid, † Zuidbroek 1 okt. 1865.
6. Siena, volgt IIb.
7. Kasper Muntendam, geb. Zuidbroek 28 aug. 1852, † ald. 7 maart 1857.
Notitie bij Jan: Vondeling te Muntendam, gevonden in februari 1807 aan de Tussenklappen in Muntendam.
Notitie bij het huwelijk van Mettje Edes en Jan: weduwe van Jan Hindrik Brinkman

IIa. Jantje Muntendam, geb. Zuidbroek 16 febr. 1842, dienstmeid, † Muntendam 4 aug. 1912, tr. Muntendam 28 maart 18681 Ede Bos, geb. Muntendam 11 maart 1845, arbeider, zn. van Jurjen Edes en Trijntje Harms Tempel.
Uit dit huwelijk:
1. Jurrien Bos, geb. Muntendam 22 juli 1868, † ald. 30 maart 1872.
2. Jan, volgt IIIa.
3. Trijntje, volgt IIIb.
4. Mettje, volgt IIIc.
5. Jantje Bos, geb. Muntendam 4 juli 1875, † Zuidbroek 13 febr. 1945, tr. Zuidbroek 25 mei 1895 Hindrik Hut, geb. Zuidbroek omstr. 1874, zn. van Lubertus Kiers en Janna Venema.
6. Anje Bos, geb. Muntendam 27 maart 1878, † Musselkanaal 28 sept. 1930, tr. Veendam 14 mei 1898 Warnder Egberts Gersonius, geb. Veendam omstr. 1877.

IIIa. Jan Bos, geb. Muntendam 26 april 1870, † Zuidbroek 4 jan. 1939, tr. Muntendam 23 juni 18982 Elisabeth Engelina Elevelt, geb. Sappemeer omstr. 1873.
Uit dit huwelijk:
Jantje Bos, geb. Muntendam 14 mei 1899,3 tr. Muntendam 27 mei 19264 Hendrik Hut, geb. Muntendam 18 juli 1899,5 zn. van Jan en Lammechiena Henderica Holman.

IIIb. Trijntje Bos, geb. Muntendam 3 dec. 1872, † ald. 30 april 1949, begr. De Venne, Muntendam, tr. Muntendam 18 mei 18936 Wiecher Hut, geb. Muntendam 21 aug. 1872,7 fabrieksarbeider, † Muntendam 2 april 1926, zn. van Eltje en Grietje Kamminga.
Uit dit huwelijk:
1. Grietje Hut, geb. Veendam 15 april 1894, † 5 jan. 1964, begr. Veendam, Buitenwoelhof, tr. Muntendam 8 mei 1915 Berend Beerta, geb. Muntendam 26 nov. 1890, † 8 dec. 1967, begr. Veendam, Buitenwoelhof, zn. van Klaas en Elzina van der Veen.
2. Edo Hut, geb. Veendam 14 sept. 1896, † 31 dec. 1969, begr. De Venne, Muntendam, tr. Muntendam 8 sept. 1921 Willemtje de Vries, geb. Sappemeer 26 nov. 1897, † 9 maart 1974, begr. De Venne, Muntendam.

IIIc. Mettje Bos, geb. Veendam 4 juli 1875, † 29 nov. 1926, begr. De Venne, Muntendam, tr. 1e Veendam 31 juli 18978 Jacob Schipper (IIId); tr. 2e Muntendam 1 mei 19249 Klaas Arend Werkman, geb. Noordbroek omstr. 1879, Landbouwarbeider, zn. van Jan en Janna Hartman.
Uit het eerste huwelijk:
Ebbedina, volgt IV.
Notitie bij het huwelijk van Klaas Arend en Mettje: weduwnaar van Tammechie Klat, weduwe van Jacob Schipper

IV. Ebbedina Schipper, geb. Muntendam 13 febr. 1910, † Goes 20 febr. 1957, tr. Meeden 10 mei 193010 Hanno Kruizinga, geb. Meeden 21 dec. 1906,11 † Winschoten 13 okt. 1987, begr. Veendam, Buitenwoelhof, zn. van Barteld en Iepke Kamphuis; hij hertr. Groningen 3 april 1958 Aaltje Muda.
Uit dit huwelijk:
1. Iepke Kruizinga, geb. Veendam april 1932, † ald. 20 aug. 1932.
2. Jan Kruizinga, geb. Muntendam 30 sept. 1940, † ald. 24 febr. 1941.
3. Jan Kruizinga, geb. Muntendam 10 april 1943, † ald. 14 april 1943.
Notitie bij het huwelijk van Hanno en Ebbedina: voogd van de bruid is Jan Bos, fabrieksarbeider en toeziend is Jan Schipper, voerman wonende te Veendam.

IIb. Siena Muntendam, geb. Zuidbroek 6 nov. 1848, † Veendam 15 juni 1925, tr. Muntendam 8 okt. 187212 Ebbe Schipper, geb. Muntendam 25 aug. 1844, Scheepjager, † Veendam 2 juli 1908, zn. van Jakob Ebbes en Afien Derks Kamphuis.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob, volgt IIId.
2. Berend Schipper, geb. Muntendam 18 jan. 1875, tr. Veendam 7 jan. 1899 Aaltje Brouwer, geb. Veendam omstr. 1875, dr. van Jan en Geesjen Wolthuis.
3. Aaffien Schipper, geb. Muntendam 25 nov. 1876, † ald. 28 okt. 1877.
4. Derk Schipper, geb. Muntendam 24 aug. 1878, † ald. 30 aug. 1878.
5. Jan Schipper, geb. Veendam 7 maart 1880, Scheepsjager, † 16 okt. 1966, begr. De Venne, Muntendam, tr. Veendam 26 aug. 1904 Henderika Molema, geb. Odoorn 1 dec. 1881, † 27 sept. 1966, begr. De Venne, Muntendam.
6. Heine Schipper, geb. Veendam 18 juli 1882, † ald. 24 april 1883.
7. Heine, volgt IIIe.

IIId. Jacob Schipper, geb. Muntendam 31 okt. 1872, † Veendam 1 okt. 1918, begr. De Venne, Muntendam, tr. Veendam 31 juli 18978 Mettje Bos (IIIc).

IIIe. Heine Schipper, geb. Veendam 16 april 1884, voerman, † 23 dec. 1955, begr. De Venne, Muntendam, tr. Veendam 16 juli 19108 Pietertje Schoester, geb. Veendam 30 mei 1885, † 30 maart 1972, begr. De Venne, Muntendam, dr. van Hindrik Remmelts en Jantje Schuiling.
Uit dit huwelijk:
1. Ebbe Schipper, geb. Muntendam 24 jan. 1911.
2. Jantje Schipper, geb. Muntendam 17 febr. 1912.

Bronnen

1. Hmu-1868-04
2. Hmu-1898-21
3. bs Muntendam geboorteregister aktenr 37 (1899)
4. Hmu-1926-16
5. bs Muntendam geboorteregister aktenr 59 (1899)
6. Hmu-1893-06
7. bs Muntendam geboorteregister aktenr 59 (1872)
8. Genlias
9. Hmu-1924-10
10. Persoonskaart Hanno Kruizinga
11. Meeden, geboorteaktenr. 55 (kopie aanwezig)
12. Hmu-1872-27

Reacties zijn gesloten.