de-polder-in-muntendam

De Polder in Muntendam wordt flink aangepakt.

In 1949 wordt besloten tot een reconstructie van het oudste gedeelte van Muntendam. Een krantenartikel uit 1951.

Nieuws uit “Het Vrije Volk” van vrijdag 23 februari 1951.

Er wordt een begin gemaakt met de verbetering van de ontstellende woningtoestand in dit oudste gedeelte van Muntendam (1951). Een toestand, die het gevolg was van de wel zeer kortzichtige woningbouwpolitiek, die hier in vroege jaren is gevoerd.

Ook op andere plaatsen in Muntendam zijn nog wel woningen, die die naam nauwelijks verdienen. Maar nergens ziet het er zo troosteloos en neerdrukkend uit als in de Polder. Nergens staat de volksgezondheid meer op het spel dan hier. Riolering en vuilafvoer waren dingen, die men in de Polder niet kende. Het vuil werd maar achter de schots en scheef door elkaar staande woningen neergegooid. En daar lag het te stinken.

Onbewoonbaar

de-polder-in-muntendam, onbewoonbaar verklaarde woning

Onbewoonbaar verklaarde woning ergens in Muntendam.

De tuintjes zagen er ontzettend verwaarloosd uit en de straatjes waren vooral tijdens een regenperiode schier onbegaanbaar. Onder de woningen zijn er, die elke beschrijving tarten. Sommige bevatten slechts een kamer en daar wonen soms geen twee of drie, maar wel tien of elf personen. In de hele gemeente, zo schreven wij vroeger als eens, komen zeker 300 woningen voor onmiddellijke afbraak in aanmerking. In de Polder ziet men op verschillende plaatsen boven de deur van een huisje een bordje: “Onbewoonbaar verklaarde woning”. Toch gluren door de kleine ruitjes nog mensen naar de vreemdeling die een tocht door deze krottenverzameling maakt en zich verbijsterd afvraagt hoe hier nog leven mogelijk is.
In de huidige tijdsomstandigheden is het voor het gemeentebestuur en onmogelijk taak om in deze verschrikkelijke toestand op korte termijn verbetering te brengen. Slechts langzaam zal men de omstandigheden van de bevolking in de Polder op een hoger plan kunnen brengen. Alles wordt gedaan om het verbeteringsproces zo snel mogelijk te doen verlopen.

Begin is er!

de-polder-in-muntendam

Polderstraat in Muntendam

Nadat in de afgelopen jaren hier en daar in de gemeente Muntendam de noodzakelijke herstelwerkzaamheden waren verricht en met de bouw van nieuwe woningen was begonnen, wordt thans de Polder krachtig aangepakt. De vieze rommel in de tuintjes werd verwijderd, er werd een riolering aangelegd en op het ogenblik is men bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor het aanleggen van klinkerwegen en trottoirs. Dat betreft de Zuiderstraat, de Polderstraat en de Jan Bakkerstraat. Op de duur gaan alle krotwoningen tegen de vlakte en zal er een nieuwe wijk ontstaan, die in niets meer aan de vroegere mensonterende toestand zal herinneren. Dan ook komen er twee doorbraken van de Kerkstraat dwars door de Polder naar het sportterrein. Maar voor het zover is, zal door die stratenverbetering de Polderbevolking al uit haar isolement zijn verlost en meer in de dorpsgemeenschap zijn opgenomen. En dat is al een belangrijke stap vooruit.

Politiekazerne

Er gaat nog meer gebeuren in het zich steeds meer opwerkende Muntendam. Achter de o.Lschool is men begonnen met het uitbreidingsplan. Er zijn al enkele woningen gereed gekomen en ook de kazerne van de Rijkspolitie aan het Julianaplein is bijna klaar. Het gebouw, dat wel al in gebruik is genomen zal binnenkort officieel worden geopend. Het is de eerste Rijkspolitiekazerne in de provincie Groningen, die na de bevrijding gereed is gekomen. Bij de kazerne zijn twee woningen van de marechausseebrigade gebouwd. Daarachter ligt een stratenplan waarin men is begonnen met de bouw van achttien woningen uit het 1000-woningen-plan. Hier in de Burgemeester Giezenstraat (zo genoemd naar de eerste burgervader van Muntendam), zullen nog twintig flatwoningen verrijzen. Op het plein voor de politiekazerne zal een muziektempel worden opgetrokken. Daarmee zullen de Muntendammers ongetwijfeld bijzonder in hun sas zijn, want ze zijn erg muzikaal. De muziekcorpsen “Kunst en Strijd” en “Elad” spelen beide in de klasse Uitmuntendheid! Inmiddels wordt er gezwoegd aan het sportterrein aan de Middenweg, dat twee maal zo groot zal worden als het nu is. Het ligt in de bedoeling er een groot wedstrijdveld met tribune aan te leggen plus een oefenveld en een terrein waar gelegenheid tot atletiekbeoefening is. Later zal er wellicht ook een zwembad komen.
En tenslotte, zegt burgemeester G.Groenendaal, die ons opgewekt van alle plannen vertelt, gaan we achter de o.l. school in de Burgemeester Giezenstraat een kleuterschool bouwen. Het wordt een fikse school, maar met stenen muren. In deze vorm komen er maar twee in het hele land. Bij de school komt een flink speelterrein.
En zo werkt Muntendam gestadig aan zijn verheffing van Gronings achterbuurt tot een gemeente waar het aanstonds prettig wonen is. Er is in de geschiedenis van deze plaats eindelijk een lange periode van bouwen aangebroken.
Bouwen, bouwen! Dat woord zal tal van jaren op veler lippen liggen . Het betekent ook: bouwen aan een betere samenleving, een betere toekomst.

de-polder-in-muntendam
De Kouvreter nummer 1 – maart 2004

Reacties zijn gesloten.