Stichting Archief Muntendam

De Stichting Archief Muntendam heeft zich als doel gesteld zoveel mogelijk historische gegevens te verzamelen van de oude gemeente Muntendam (waaronder Tripscompagnie, Borgercompagnie en Duurkenakker) en deze te bewaren en te beschermen.

Kouvreter

Muntendammer Kouvreters is sinds jaar en dag de bijnaam van de Muntendammers. De Kouvreter is tevens de naam van onze historische nieuwsbrief. Als donateur ontvangt u vier keer per jaar De Kouvreter met veel historische verhalen en foto’s over de gemeente Muntendam of verhalen door (oud)inwoners van Muntendam.

Scholen in Muntendam

De Scholen in Muntendam, alle scholen van Muntendam voorzien van een aantal zeer oude Klassenfoto’s van School A en de bewaarschool in Muntendam.

Appelsienen gaven kleur aan Muntendam

Roege kerels, slechte naam, Muntendammers hadden de reputatie ruwe kerels te zijn. Maar de ondernemende vreemdeling, die dit handelsdorp tussen Zuidbroek en Veendam vandaag betreedt, ontdekt een fris en helder dorp, dat een hardwerkend volk verbergt.

Stichting Archief Muntendam

Muntendam bestond uit Borgercompagnie (gedeeltelijk), Tripscompagnie (gedeeltelijk), Luppenveen, Rottenveen, Duurkenakker, Biefkesstreek, Tusschenloegen, Tusschenklappen, Het Veen, de Polder, Het Rak, De Akkers. Straatnamen van oudsher zijn: Kerklaan (Kerkstraat), Bovenweg, ‘t Loeg, Middelweg (Middenweg), Oude Vallaat (Oude Verlaat).

Stolperstenen

Stolperstenen
Na meer dan een jaar van voorbereiding door Jur Smedeman en Henk Kalk, werden op 7 april 2014 de 12 “stolpersteine/struikelstenen (herdenkingstenen)” voor onze in de oorlog omgebrachte joodse medeburgers voor hun toenmalig woonadres gelegd. Veel belangstelling en een zon overgoten middag maakte deze emotionele gebeurtenis tot een onvergetelijke.

Geschiedenis Muntendam

Geschiedenis Muntendam
Een ander probleem waar men al jaren mee worstelt is de onstellende woningtoestand in de gemeente. Reeds ver voor de laatste wereldoorlog was de situatie allesbehalve rooskleurig

Gedetineerden in Muntendam

Gedetineerden in Muntendam
Een aantal Muntendammers werd regelmatig in de kraag gevat en soms veroordeeld tot een gevangenisstraf, van enkele dagen tot soms jaren. De meeste veroordelingen waren wegens openbare dronkenschap, landloperij/bedelarij, een vechtpartijtje of diefstal van bijvoorbeeld een paar aardappelen.

Tweede Wereldoorlog

Tweede Wereldoorlog
Bijzondere daden zijn er tijdens de bezetting in de Tweede Wereldoorlog Muntendam niet verricht volgens het verslag opgemaakt direct na de bevrijding door waarnemend burgemeester J.S. Gruben. Maar alle daden van verzet, hoe klein ook, verdienen het om vermeldt te worden, zodat de verhalen niet worden vergeten.

Een vondeling te Muntendam

Een vondeling te Muntendam
In februari 1807 werd aan de Tussenklappen in Muntendam een kind gevonden van het mannelijk geslacht. Het gevonden kind werd op 15 februari 1807 gedoopt bij de Hervormde gemeente Zuidbroek-Muntendam.

Burgemeesters van Muntendam

Burgemeesters van Muntendam
Een lijst van alle burgemeesters van de gemeente Muntendam vanaf 1811 tot aan de herindeling op 1 januari 1990.

historische vereniging gemeente Muntendam

Mogelijk gemaakt door Tempera & WordPress.