Kouvreter

 

De Kouvreter, MuntendamDe Kouvreter, historische nieuwsbrief Stichting Archief Muntendam

Muntendammer Kouvreters is sinds jaar en dag de bijnaam van de Muntendammers. De Kouvreter is tevens de naam van onze historische nieuwsbrief.  Als donateur ontvangt u vier keer per jaar De Kouvreter met veel historische verhalen en foto’s over de gemeente Muntendam of verhalen door (oud)inwoners van Muntendam.

Donateur:

Voor minimaal € 6,00 per jaar  bent u al donateur van de Stichting Archief Muntendam en ontvangt u 4 keer per jaar ‘De Kouvreter”. Donateurs die buiten Muntendam wonen betalen minimaal € 11,00 per jaar. U kunt zich als donateur aanmelden bij de secretaris de heer Smedeman (zie de contactpagina).

De inhoudsopgave van de laatste vier Kouvreters vindt u onderaan deze pagina. De Inhoudsopgave van 2004-2014 kunt u binnenkort via deze pagina downloaden als pdf-bestand.

 

Uw verhaal:

Heeft u een leuk, interessant verhaal, wetenswaardigheden, anekdotes of foto’s over (van) Muntendam, uw (voor)ouders of familie? Uw bijdrage in de vorm van verhalen, artikelen en foto’s over Muntendam en haar inwoners zijn altijd welkom. Aarzel niet, neem contact met ons op.

 

Muntendammer Kouvreters

Het was in de Franse tijd, de Muntendammers hadden weinig te eten. De Fransen gelegerd in Zuidbroek, hadden helemaal geen honger, die roofden alles wat los en vast was, ze haalden de koeien bij de boeren van de stal en des zomers stalen ze de beesten uit de wei. Op een dag hadden ze weer een koe te pakken, een rooie koe waar ze niet voor betaald hadden. Die moest mee naar hun kwartier in Zuidbroek. Maar de Muntendammers waren van mening dat het dier wel net zo lief in Muntendam bleef. Ze telden, hoeveel van die soldaten er bij waren. Dat viel nog al mee, die konden niet op tegen zo’n hele troep uit Muntendam. En diezelfde avond heeft heel Muntendam een stuk van de rode koe gehad. (bron: Muntendam, door de jaren heen en wat verdween). En zo is de scheldnaam voor de Muntendammers ontstaan, Muntendammer Kouvreters. Bijna iedere Muntendammer had wel bij- of scheldnaam zoals Appie Kekkek, Hendrik Scheele of Simon Sloatje.

Kouvreter 2016 – 02
Mien Stroade van vrouger – Bovenweg blz. 3
Zomaar een gedichtje blz. 4
Raad het Plekje blz. 5
Schoolfoto blz. 7
Muntendammer Scheepsjagers blz. 8
Hulde aan de bruidsparen blz. 10
Bevrijding Muntendam 1945 blz. 13
Honger en zware arbeid – Willem Prins verteld (2). blz. 14
Foto’s Frits Bos-avond 2016 blz. 15
Advertenties uit het verleden blz. 16
Kouvreter 2016 – nummer 1
Uitnodiging Frits Bos-avond blz. 3
Website Stichting Archief Muntendam blz. 4
Raad het Plekje blz. 5
Gittje Bagelder en Jan Droeve blz. 7
Honger en zware arbeid, Willem Prins verteld blz. 8
Ongehuwde moeders blz. 10
Een jeugdherinnering blz. 13
Herinneringen van een evacuee hongerwinter 1944 blz. 14
Brief: Inlichtingen Harm H. en verschaffen wonng blz. 15

 

Kouvreter 2015 – nummer 4
Foto: 2 foto’s Markt bij de N.H. Kerk in 1983 blz. 2
In Memoriam – Henny Westers blz. 3
Foto: Nieuweweg omstreeks 1945 blz. 3
Van Veendam naar Muntendam blz. 4
Raad het plekje blz. 7
Emancipatie (Geertje Hooijer-Duit) blz. 8
Stoomtrein blz. 9
Uit de nalatenschap van de familie Werkman blz. 10
Aanvullingen/reacties blz. 14
Foto: groep Muntendammer vrouwen? blz. 15
Kouvreter 2015 – nummer 3
Foto: vergadering Caféhouders blz. 2
Jan Voogd, naar de boeren blz. 3
Foto’s: Het Loeg blz. 5
Raad het Plekje blz. 7
Foto reisclub Cupido blz. 8
Reisclub Cupido blz. 9
Hou’t vrouger was – Burg. Giezenstraat + foto’s blz. 10
Opsporing verzocht + foto blz. 13
Uit de oude schoenendoos + foto’s blz. 14
Schenking, tekening uit 1963 blz. 15
 Kouvreter 2015 – nummer 2
Foto reisgezelschap kapper Doddema blz. 2
Verslag Frits Bos avond blz. 3
Werkgroep “oude graven” heeft behoefte aan uitbreiding blz. 3
De schuilkelder van Kroeze is er nog! blz. 5
Stolpersteine blz. 7
Raad het plekje blz. 10
Hoe Veendammer politie een Muntendammer boer leerde kennen blz. 11
Mien Moeke blz. 13
Maarten Lekkertje blz. 14
Hindrik Scheele blz. 14
Kouvreter 2015 – nummer 1
Uitnodiging “Frits Bos” avond, donderdag 9 april 2015 blz. 2
Werkgroep “herstel oude graven” begraafplaats De Venne Muntendam blz. 3
Een stukje geschiedenis over het kerkhof bij de Nederlandse Hervormde Kerk blz. 4
Grafgedichten op het kerkhof in Muntendam blz. 8
Brief aan B&W – januari 1863 betreffende verbod kaart, dobbel en hazardspelen blz. 10
Joodse gemeenschap in Muntendam (het plaatsen op www.hetverhaalvangroningen.nl blz. 12
Uitslag en prijsuitreiking “Raad het plekje” + nieuwe tekening Fre Wever blz. 13
“De vijf” voetballers uit 1955 in december 2014 bijeen in de Menterne blz. 14

Reageren is niet mogelijk